Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD NAZWĄ

hnshop.pl

 

Definicje użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.hnshop.pl;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.hnshop.pl; 

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HHSHOP S.C. a Klientem;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9.  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);

10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy pod nazwą hnshop.pl jest prowadzony przez HHSHOP S.C. z siedzibą w 81-718 SOPOCIE, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP: 5851483969, REGON: 369915200.

1.2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

1.3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hnshop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.4. Informacje o Towarze podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do dokonania wysyłki zamówionego Towaru.

2.2. W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązany jest też do podania nazwy podmiotu i numeru NIP.

2.3. Klient może dokonać rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, co skróci procedurę składania kolejnych Zamówień. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej.

2.4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych adresowych dla dostarczania produktów danych i kontaktowych.

2.5. Składając Zamówienie i/lub dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

2.6. Dane Klienta nie zostaną nikomu przekazane dla celów marketingowych i będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji Zamówienia i prowadzenia statystyk sprzedaży, a także ze względów rachunkowych lub podatkowych.

2.7. Dane  są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

2.8. Administratorem danych jest HHSHOP S.C. 81-718 SOPOT, ul. Powstańców Warszawy 6.

2.9. Klient ma prawo: do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, odmowy podlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, do ograniczenia lub usunięcia, a także do ich przeniesienia.

2.10. Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych poprzez kontakt e-mail: hellyhansen@jachting.com.pl lub listownie: HELLY HANSEN, 81-718 SOPOT, ul. Powstańców Warszawy 6.

2.11. Klient ma prawo wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych, do organu nadzorczego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów oraz kosztu dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu i terminu dostawy,

3.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” i stanowi oświadczenie woli zawarcia z HHSHOP S.C. umowy sprzedaży.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną: hnshop.pl – zamówienie nr […] i zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia oraz dane potrzebne przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, jeżeli taką formę zapłaty Klient wybrał.

3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Niektóre produkty można również odebrać osobiście z magazynu Sklepu Internetowego.

4.2. Wraz z dostarczonym Towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie transakcji: paragon lub fakturę VAT.

4.3. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się przesyłką kurierską albo do paczkomatów INPOST. Koszty dostawy zależą od ciężaru i wielkości zamówionego Towaru oraz wybranej metody doręczenia. Są one każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3.1. Maksymalne gabaryty przesyłki, przeznaczonej do odbioru w paczkomatach firmy Inpost, są ograniczone. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy poprzez paczkomat Inpost, Klient zostanie poinformowany o innych warunkach dostawy.

4.3.2. Koszty dostawy większych ilości towaru lub produktów o niestandardowych wymiarach mogą podlegać dodatkowym opłatom. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o warunkach dostawy przed wysyłką Towaru.

4.4. Odbiór osobisty jest możliwy w: HELLY HANSEN  81-718 SOPOT, ul. Powstańców Warszawy 6, po potwierdzeniu opcji odbioru osobistego, Klient otrzyma informację potwierdzającą termin dokonania odbioru zamówionego Towaru.

4.5. W przypadku Towaru określonego jako dostępny, termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania wpłaty lub wpłynięcia zamówienia z wybraną formą płatności: za pobraniem.

4.6. W przypadku Towaru określonego jako dostępny na zamówienie Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

4.7. W innych przypadkach, np. w razie czasowego braku Towaru Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Cena Towaru znajdującego się w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich, zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz obowiązuje w chwili składania Zamówienia. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów jego dostawy.

5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:

a) przelewem na rachunek bankowy HHSHOP S.C. w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 02175000090000000038988336,

b) płatnością w systemie elektronicznym. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem TPAY,

c) gotówką przy dostawie przesyłki (pobranie)

d) PayPal.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klient, będący Konsumentem, może zwrócić Towar kupiony w Sklepie Internetowym. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową lub pisemną w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

6.2. Po złożeniu oświadczenia umowa jest uważana za niezawartą, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.4. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie wysłać na adres: HELLY HANSEN  81-718 SOPOT, ul. Powstańców Warszawy 6.

6.5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni po otrzymaniu oświadczenia. Sklep może się wstrzymać z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego Towaru.

6.6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego sposobu, jaki zostanie ustalony z Klientem.

6.7. Przesyłki ze zwrotami wysyłane do Sklepu Internetowego w trybie „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

6.8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku:

a/ umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b/ umowy, w której przedmiotem świadczeń jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. liny docinane według dyspozycji Klienta;

c/ umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu typu blister lub podobnym, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta;

g/ umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom Towar bez wad i odpowiada za wady Towaru przez okres 2 lat od jego wydania.

7.2.  W przypadku nabycia wadliwego Towaru Klient może domagać się obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.

7.3. Jeśli Klient zauważy wady fabryczne otrzymanego Towaru, uszkodzenia powstałe podczas dostawy, bądź stwierdzi niezgodność z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym może złożyć pisemną reklamację pod adresem: hellyhansen@jachting.com.pl. Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze reklamacyjnej.

7.4. HHSHOP S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni, a gdyby procedura reklamacyjna uległa przedłużeniu, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

7.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji HHSHOP S.C. zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, a jeżeli nie będzie to możliwe, wymieni Towar na pełnowartościowy lub, zgodnie z wolą Klienta, uzna umowę za niezawartą.

7.6. W razie braku możliwości dokonania naprawy, a pełnowartościowy Towar nie będzie już dostępny w magazynie HHSHOP S.C. lub w przypadku uznania umowy za niezwartą nastąpi zwrot pieniędzy w wysokości zapłaconej przez Klienta na podstawie paragonu lub faktury VAT wraz z kosztami wysyłki. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem wadliwego produktu.

7.7. HHSHOP S.C. nie jest producentem Towaru. Jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją producenta, a wada Towaru powstanie w trakcie jego użytkowania, Klient może zgłaszać reklamację bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub jest w inny sposób opublikowany przez producenta.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Klient ma prawo zgłosić nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres: HHSHOP S.C.  81-718 SOPOT, ul. Powstańców Warszawy 6 lub mailowo na adres: hellyhansen@jachting.com.pl – w każdym przypadku podając swoje dane kontaktowe.

8.2. HHSHOP S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HHSHOP S.C. a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HHSHOP S.C. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HHSHOP S.C.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA STAŁEGO KLIENTA” (ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”)

ORGANIZOWANEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.HNSHOP.PORAZ SKLEPIE STACONARNYM:

- HELLY HANSEN UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6, 81-718 SOPOT

 

1. Założenia Promocji.

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Karta Stałego Klienta” jest „HHSHOP Spółka Cywilna Dariusz Ostrowski i Spółka" z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 5851483969, REGON: 369915200 zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Akcja promocyjna, zwana dalej "Promocją", skierowana jest do Klientów sklepu internetowego www.hnshop.pl oraz sklepu stacjonarnego: 

- HELLY HANSEN UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6, 81-718 SOPOT;

zwanych dalej Sklepami.

1.3. Wydawanie Kart Stałego Klienta odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub na miejscu w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym.

2. Warunki udziału w Promocji.

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Karty Stałego Klienta jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

2.1.1. Dokonanie w Sklepie wskazanym w pkt. 1 ust. 1.2. Regulaminu jednorazowego zakupu udokumentowanego paragonem i/lub fakturą na łączną kwotę 1500 PLN (pięćset PLN). Paragon i/lub faktura, po przedłożeniu w kasie Sklepu, zostaną opieczętowane na odwrocie w celu uniemożliwienia ponownego użycia ich w Promocji, a następnie zwrócone klientowi.

2.1.2. Dokonanie w Sklepach wskazanych w pkt. 1 ust. 1.2. Regulaminu, zakupów udokumentowanych paragonami i/lub fakturami na łączną kwotę 4000 PLN (cztery tysiące PLN) w przeciągu trzech miesięcy począwszy od wskazanej na paragonie i/lub fakturze daty pierwszego zakupu. Paragony i/lub faktury, po przedłożeniu w kasie Sklepu, zostaną opieczętowane na odwrocie w celu uniemożliwienia ponownego użycia ich w Promocji, a następnie zwrócone Klientowi.

2.2. Spełnienie warunku określonego w: ust. 2.1.1. uprawnia do otrzymania Karty Stałego Klienta z wpisanym rabatem 10%; w ust. 2.1.2. uprawnia do otrzymania Karty Stałego Klienta z wpisanym rabatem 10%.

2.3. Podstawą wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Karty Stałego Klienta są wyłącznie paragony i/lub faktury wystawione przez Sklepy.

2.4. W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.5. W przypadku chęci wzięcia udziału w Promocji podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.hnshop.pl konieczne jest dokonanie rejestracji konta i skontaktowanie się mailowe lub telefoniczne, lub osobiste z obsługą Sklepów celem przypisania rabatu do konta oraz logowanie się do utworzonego konta przy każdych kolejnych zakupach. Dzięki temu system będzie rozpoznawał Klienta i automatycznie naliczał należny rabat oraz sumował wartość dokonanych zakupów.

2.6. Jeżeli zaistnieje konieczność zsumowania wartości zakupów dokonanych w sklepach stacjonarnych wymienionych w ust. 1.2. z wartością zakupów dokonanych w sklepie internetowym www.hnshop.pl niezbędne będzie skontaktowanie się mailowe lub telefoniczne, lub osobiste z obsługą Sklepów.

3. Zasady korzystania z Karty Stałego Klienta.

3.1. Posiadacze Karty Stałego Klienta są upoważnieni do dokonywania zakupów w Sklepach z rabatem, którego wysokość jest potwierdzona wpisem dokonanym na karcie i/lub w systemie informatycznym, przy czym rabat ten nie sumuje się z innymi upustami ogłoszonymi i obowiązującymi w Sklepach, co oznacza że:

a/ na produkty nieprzecenione oraz na produkty objęte upustem procentowym niższym niż rabat wpisany na Karcie Stałego Klienta i/lub w systemie informatycznym, Klient zawsze otrzyma rabat w wysokości wpisanej na Karcie Stałego Klienta

b/ na produkty objęte upustem procentowym wyższym niż rabat wpisany na Karcie Stałego Klienta i/lub w systemie informatycznym, Klient zawsze otrzyma rabat w wysokości dotyczącej danego produktu, która to wysokość jest uwidoczniona w Sklepie w formie procentowej lub poprzez podanie przy produkcie konkretnej ceny uwzględniającej upust.

3.2. Karta Stałego Klienta jest imienna i każdy jej posiadacz jest zobowiązany do wpisania swojego imienia i nazwiska w odpowiednim miejscu na karcie.

3.3. Karta Stałego Klienta wydawana jest bezpłatnie.

3.4. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.

3.5. W celu otrzymania rabatu podczas dokonywania zakupu w Sklepach, Klient zobowiązany jest okazać Kartę Stałego Klienta przed rozpoczęciem kasowania lub podać jej numer w trakcie logowania w sklepie internetowym.

3.6. Karta Stałego Klienta wydawana w ramach niniejszej Promocji  upoważnia do otrzymania rabatu, o którym mowa w pkt. 2.2. przez czas nieograniczony od momentu przyznania jej Klientowi.

3.7. Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.  Dostępność Kart Stałego Klienta i ogólnych zasad Promocji.

4.1. Karty Stałego Klienta są dostępne we wszystkich Sklepach.

4.2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sklepach określonych w ust. 1.2. niniejszego Regulaminu.

5. Postanowienia końcowe.

5.1. Ewentualne spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu w Sklepach oraz na stronie internetowej pod adresem www.hnshop.pl.    

 

Życzymy udanych zakupów!  

Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 674 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-22
zamówienie zrealizowane szybko, sprawnie, super jakość produktów, polecam serdecznie!
2024-04-11
super
pixel